مرکزی
44253665
غرب
44444127
شمال
22881955
شرق
77245230
جنوب
66385622

ثبت سفارش آنلاین

قالیشویی نوین برای مشتریانی که سفارش خود را بصورت آنلاین اعلام میکنند ۲۰٪ تخفیف در نظر گرفته است.