نگهداری از فرش ابریشمی - قالیشویی نوین

نگهداری از فرش های ابریشمی

ابریشم نقش مهمی در صنعت فرش دارد. به خصوص فرش‌های شرقی که ظرافت‌های خاص خود را دارند. همین ظرافت‌های ظاهری و زیباست که لزوم نگهداری

تماس 1442